Časté dotazy

Cenu vody pro rok 2023 schválila Rada města v prosinci r. 2022. Aktuální ceník naleznete na  https://mv-trebon.cz/vodne-stocne/

Hotovostní platby za vodné a stočné je možné provádět v sídle společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o., na adrese Na Kopečku 1341, Třeboň. Nelze platit platební kartou.

pondělí – středa 8 – 11 12 – 15 hod.
Platbu lze uskutečnit pouze v hotovosti, nelze platit kartou! Plátce musí předložit fakturu nebo složenku s podklady k platbě, jinak nelze úhradu vodného a stočného provést!

Jedná se o povinný údaj odběratelské smlouvy daný dle § 8, odst. (16) a odst. (17) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Informace může být důležitá pro to, aby mohl provozovatel adekvátně zabezpečit náhradní zásobování pitnou vodou, např. při přerušení dodávek pitné vody.

Inkaso z účtu je vhodné zejména pro pravidelné úhrady, kdy se účtovaná částka mění, a proto není možné využít trvalý příkaz k úhradě. Inkaso je pokyn k provedení úhrady z účtu odběratele, který však nezadává plátce sám. Příkaz k tomuto úkonu dává bance příjemce platby – tj. společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. Pro inkasní způsob placení je povinné, aby odběratel zadal ve své bance souhlas s prováděním těchto úhrad a stanovil maximální částku, kterou si subjekt může z účtu v dané časové periodě, strhnout.

Ze strany společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. tato informace odběrateli nebude předávána. V případě tohoto požadavku doporučujeme obrátit se na peněžní ústav odběratele.

Ke zjištění objemu vypouštěné odpadní vody (stočného) lze osadit měřidlo (vodoměr) na přívodu vody z nádrže do domácnosti, v opačném případě je stanoveno množství spotřeby dle směrných čísel a počtu osob v domácnosti. V případě měření vodoměrem se zjištěné množství připočte k naměřenému odběru z vodovodu.

Aktuální výsledky jakosti vody jsou průběžně zveřejňovány v záložce Analýzy vody.

Celková tvrdost vody  v  Třeboni je 1,2 mmol/l (6,7 ° dH – německý stupeň). Obecně se pojmem tvrdost vody rozumí suma obsahu vápníku a hořčíku ve vodě a vyjadřuje se v mmol/l (milimol na litr). Vápník nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví. Naopak pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním či kardiovaskulárními chorobami se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí, jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus.

Mnoho lidí se mylně domnívá, že bíle zakalená voda čerstvě natočená z kohoutku svědčí o vysokém obsahu chloru. Není to pravda – kdyby to byl totiž skutečně chlor, muselo by ho tam být tolik, že by každého spolehlivě otrávil. Bílé zabarvení vody způsobuje vzduch rozpuštěný ve voděNemá absolutně žádný vliv na chuťovou kvalitu vody, ani na zdraví spotřebitele. Při kontaktu studené vody z distribuční sítě s teplejšími vnitřními rozvody nebo průtokem přes perlátor na konci vodovodního kohoutku se tento vzduch z vody uvolní a způsobí její „mléčné“ zabarvení. Lze se s ním rovněž setkat po opravách vodovodního potrubí, kdy se do sítě nasál vzduch z vnějšího prostředí. Tento vzduch má za následek i nepravidelný tok vody z kohoutku, doprovázený syčením a „střílením“, když pouštíme vodu. Vzduch z vody postupně vyprchá, takže stačí, když vodu necháte několik minut odstát. Poté by měla být opět průzračná. Pokud je na vašem vodovodním kohoutku instalován perlátor, dbejte na jeho pravidelné čištění. Zanesené sítko perlátoru totiž může bílé zabarvení vody zintenzivnit a může také obsahovat usazeniny, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu pitné vody.

Máte jiný dotaz? Napište nám