Hlášení odečtů

  Evidenční číslo odběrného místa:*

  Adresa odběrného místa:*

  Jméno a příjmení:*

  Název firmy:

  Telefon:*

  E-mail:*

  Datum odečtu:*

  Odečtený stav:*

  Poznámka:

  Fotografie měřidla: (maximální velikost přílohy je 4 MB)