Klientský portál

Přihlášení do aplikace klientský portál

Zřízením klientského portálu poskytuje společnost MV službu svým odběratelům možností nahlížet do konkrétního odběrného místa.

Odběratel zde může nalézt historii vystavených faktur včetně PDF dokumentů, stav uhrazených a neuhrazených záloh na vodné a stočné.

Prostřednictvím portálu nám může odběratel nahlásit změnu na odběrném místě, také může zaslat odečet vodoměru.

Každému odběrateli je přiděleno uživatelské jméno a heslo, které může získat v kanceláři společnosti. 


Kontaktní údaje:

e-mail: info@mv-trebon.cz
klientské centrum: 383 388 119