Zmena smluvnich udaju2

  Evidenční číslo odběrného místa*

  Příjmení*
  Jméno*
  Datum narození
  Telefon
  E-mail*

  Název*
  *
  DIČ
  Telefon
  E-mail*

  Změna adresních údajů

  Adresa trvalého bydliště

  PSČ*
  Obec*
  Ulice*
  č.p.*

  Adresa pro zasílání písemností (je-li odlišná od adresy bydliště nebo sídla)

  PSČ
  Obec
  Ulice
  č.p.
  Jméno/název

  Změna platebního styku

  Způsob úhrady faktur a záloh*

  Číslo účtu*
  Kód banky*

  Souhlasím se zasíláním faktur na e-mail

  E-mail*
  Faktury nebudou zasílány poštou

  Povolení inkasa zřízeno ve prospěch účtu 2808091389/0800
  Číslo účtu inkaso*
  Kód banky*

  Souhlasím se zasíláním faktur na e-mail

  E-mail*
  Faktury nebudou zasílány poštou

  Spojovací číslo SIPO*

  Souhlasím se zasíláním faktur na e-mail

  E-mail*
  Faktury nebudou zasílány poštou

  Ostatní požadavky na změnu smlouvy